Wij zorgen er voor dat uw fiscale verplichtingen tijdig vervult worden en u correct advies aangereikt krijgt. Op deze manier kan u zich optimaal kan concentreren op uw beroepsactiviteit,

Om u een beter zicht te geven op wat dit zoal omvat, vindt u hieronder een korte omschrijving van onze meest courante taken.

De BTW-periodes

Grote dossiers worden maandelijks ingeboekt en er wordt maandelijks een BTW aangifte ingediend. De overige BTW dossiers worden iedere eerste maand van het nieuwe kwartaal afgewerkt (januari,  april, juli, oktober). In die maanden is het erg druk. Alle BTW dossiers worden dan in een korte periode aangeleverd en dienen tijdig verwerkt te worden. Wij raden u daarom aan uw documenten in het begin van de BTW –maand te bezorgen.

Indien u intracommunautaire (tussen twee lidstaten van de Europese Unie) goederen of diensten levert wordt er naast de gewone BTW aangifte ook een IC -listing opgemaakt.

Daarin identificeren wij enerzijds uw klant aan de hand van zijn BTW- nummer en wordt het bedrag  van de tijdens het kwartaal geleverde goederen of diensten opgenomen.

Jaarlijks (voor 31 maart) wordt ook een BTW – klantenlisting ingediend. Daarin worden uw Belgische BTW plichtige klanten opgenomen, waaraan u in het voorgaande jaar meer dan 250 € (excl. BTW ) aan goederen of diensten heeft geleverd. Hun BTW nummer + het bedrag dat u aan hen factureerde wordt aangegeven.

Kleine ondernemingen met vrijstelling van BTW aangiftes en zonder professionele klanten waaraan meer dan 250 € op jaarbasis werd verkocht zijn vanaf 2016 vrijgesteld van deze aangifte.

De opmaak van de fiches 281.20, 281.50 etc

Voor vennootschappen worden in de loop van  de maand februari de fiches 281.20, “bezoldiging bedrijfsleiders” opgemaakt.

De boekhouding van elke vennootschap wordt bekeken om te zien of er een overeenstemming is tussen de bezoldiging opgenomen in het boekhoudpakket en de fiche 281.20 opgemaakt door de sociale secretariaten. Vaak dienen er extra fiches opgemaakt te worden voor de voordelen van alle aard, zoals het privégebruik van de wagen, gsm, internet etc. of bijvoorbeeld een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen “VAPZ” dat door de vennootschap werd betaald.

Fiches 281.50 “fiches voor commissies, makelaarslonen, etc. ” worden voor 30 juni opgemaakt.

Deze worden voor vennootschappen en éénmanszaken opgemaakt. Op deze fiches worden de erelonen en commissies, etc. die bij onze klanten in de boekhouding in kosten zitten, opgenomen.

Aan de hand van de fiches 281.50 krijgt de overheid een zicht op welke erelonen, commissies, voordelen, etc. een bepaalde belastingplichtige ontvangen heeft.

De fiches 281 zijn gelinkt aan de aangifte personenbelasting en zijn richtbaar in Tax on Web.

De vennootschappen; afsluiting van het boekjaar, aangifte vennootschapsbelasting, opmaak van de jaarrekening

Vennootschappen zijn onderhevig aan een jaarlijkse vennootschapsbelasting. Alvorens de aangifte op te maken dient het boekjaar afgesloten te worden. De boekingen worden overlopen, openstaande klanten en leveranciers worden bekeken, de bedragen van de leningen die binnen het jaar vervallen worden overgeboekt, de investeringen worden afgeschreven, etc.

Daarna wordt de belasting berekent, het jaarboekje opgemaakt en voor vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid (BVBA en NV) wordt een jaarrekening opgesteld.

Vennootschappen sluiten op diverse tijdstippen tijdens het jaar af. Gedurende het volledige jaar wordt daarom ook aan afsluitingen gewerkt.

De personenbelasting

Voor iedere particuliere klant, éénmanszaak en bedrijfsleider dienen we een aangifte personenbelasting in. Voor éénmanszaken worden een kosten- baten (winstberekening) opgemaakt. De aangiftes personenbelasting voor bedrijfsleiders van vennootschappen en particulieren zijn over het algemeen eenvoudiger. Kosten – baten worden op vraag van de klant soms vroeg in het voorjaar opgemaakt. Normaliter werken we van begin mei tot eind oktober aan de personenbelasting.

De begeleiding van de opstart van een nieuwe zaak

Bij de opstart van een zelfstandige activiteit wordt in overleg met de klant bekeken onder welke vorm deze best kan worden beoefend (éénmanszaak, vennootschap, BTW -statuut, voor- en nadelen) en wordt er informatie verstrekt over de te ondernemen stappen.

Op vraag van de klant kan er meermaals samen gezeten worden om alle details door te nemen. Op deze manier kan de klant met een gerust hart van start gaan en kan hij/ zij de mogelijkheden, risico’s en valkuilen beter inschatten.

Opmaak van een financieel plan

De klant heeft de keuze zich te laten begeleiden bij de opmaak van een financieel plan.

Diverse besprekingen

Op vraag van de klant of op onze vraag zitten we samen om de diverse ontwikkelingen binnen de zelfstandige activiteit te bespreken.

   

  Wenst u meer informatie? Hebt u vragen?

  Als u een half uurtje tijd hebt, nodigen wij u graag uit voor een kop koffie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we samen kijken wat ik voor u kan doen.
   
  U kan het kennismakingsgesprek ook onmiddellijk koppelen aan een adviesgesprek (keuze eenmanszaak of vennootschap, diverse fiscale vragen, etc. ). Dit kan zonder probleem en houdt niet in dat u zich als toekomstige klant bindt.
   
  Vul vrijblijvend onderstaand formulier in en 1 van onze medewerkers neemt binnen 1 werkdag contact met u op.