Wie kiezen voor een vast uurtarief van 82 €/ uur (exclusief BTW). Klanten hebben de optie per uur of aan een forfaitair maandtarief gefactureerd te worden. De facturatie per uur gebeurt maandelijks en de hoogte van de factuur wisselt naargelang het geleverde werk.

Uw courante fiscale verplichtingen worden automatisch door ons opgevolgd, zonder u daarover eerst te informeren.

Een overzicht van deze taken vindt u in onze fiscale kalender.

U zal dus niet iedere maand een factuur ontvangen. Indien er slechts een kleine prestatie wordt verricht geven we er de voorkeur aan deze bij een volgende factuur op te nemen.

Forfaits

Indien u niet met wisselende facturen wenst geconfronteerd te worden kan u er voor opteren een maandelijks forfait te betalen. Wij werken enkel met forfaits indien u een reëel zicht heeft op de omvang van uw activiteit. Jaarlijks wordt dit forfait herbekeken en eventueel aangepast. Onze forfaits zijn exclusief de wettelijke kosten, zoals de kosten voor het ondernemingsloket, het Staatsblad, de neerlegging van de jaarrekening, etc.

Ons minimum ereloon

De minimumtarieven zijn noodzakelijk om een goede werking te kunnen garanderen en de klant een zicht te geven aan welke factuur hij zich minimaal mag verwachten. Een klein dossier zal eerder beperkt zijn in het aantal te verwerken documenten, maar de klant heeft dezelfde vragen en dezelfde fiscale verplichtingen. Daarnaast is het administratief werk en de prijs voor software voor  een klein dossier even groot. Het minimumtarief stelt ons in staat aan een optimale dienstverlening te werken voor iedere klant.

Vennootschap, dubbele boekhouding

Minimumtarief 205 €/ maand  of 2.460 €/ jaar

 • 4 btw aangiftes
 • indien van toepassing de intracommunautaire aangiftes
 • jaarlijkse btw klantenlisting
 • aangifte personenbelasting van de zaakvoerders
 • afsluiting van het boekjaar
 • opmaak notulen
 • opmaak jaarrekening
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • opmaak fiches 281.20 en 281.50
 • fiscaal advies
 • besprekingen

Eénmanszaak, hoofdberoep, btw-plichtig

Minimumtarief 102,50 €/ maand of 1230 €/ jaar

 • 4 btw aangiftes
 • indien van toepassing de intracommunautaire aangiftes
 • jaarlijkse btw klantenlisting
 • opmaak kosten baten
 • aangifte personenbelasting
 • fiscaal advies
 • besprekingen

Eénmanszaak, hoofdberoep, niet btw-plichtig

Minimumtarief 61,50 €/ maand of 738 €/ jaar

 • opmaak kosten – baten
 • aangifte personenbelasting
 • fiscaal advies
 • besprekingen

Eénmanszaak, bijberoep, btw-plichtig

Minimumtarief 61,5 €/ maand of 738 €/ jaar

 • 4 btw aangiftes
 • indien van toepassing de intracommunautaire aangiftes
 • jaarlijkse btw klantenlisting
 • opmaak kosten baten
 • aangifte personenbelasting
 • fiscaal advies
 • besprekingen

Eenmanszaak, bijberoep, niet btw-plichtig

350 €/jaar

 • opmaak kosten – baten
 • aangifte personenbelasting
 • fiscaal advies
 • besprekingen

Aangiftes personenbelasting voor particulieren

50 €

Oprichting van uw BVBA, Comm.V of VOF

820 €

 • besprekingen
 • fiscaal advies en begeleiding
 • opmaak financieel plan (BVBA, NV)
 • schrijven van de onderhandse akte (VOF, Comm.V)
 • activering BTW
 • aansluiting bij het sociaal secretariaat

Niet inbegrepen zijn de wettelijke kosten voor publicatie, aanmaak volmachten, aanmaak dossier conform de wettelijke verplichtingen voor de antiwitwaswetgeving, aanmaak volmachten BTW, Biztax, TOW en Myminfin.

   

  Wenst u meer informatie? Hebt u vragen?

  Als u een half uurtje tijd hebt, nodigen wij u graag uit voor een kop koffie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we samen kijken wat ik voor u kan doen.
   
  U kan het kennismakingsgesprek ook onmiddellijk koppelen aan een adviesgesprek (keuze eenmanszaak of vennootschap, diverse fiscale vragen, etc. ). Dit kan zonder probleem en houdt niet in dat u zich als toekomstige klant bindt.
   
  Vul vrijblijvend onderstaand formulier in en 1 van onze medewerkers neemt binnen 1 werkdag contact met u op.